ul. Witkowska 6; 62-300 Września   798 439 200   przedszkolechatkamisiauszatka.pl
logo

OPIS PROJEKTU


Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka” Weronika Hedrych-Ignaszak uzyskało dotację z Unii Europejskiej EFS+ na projekt „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w przedszkolu Chatka Misia Uszatka” o numerach FEWP.06.07-IZ.00-0004/23 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzez realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, działania edukacyjne dla pracowników placówki, działania edukacyjne dla rodziców/opiekunów (r/o) dzieci oraz doposażenie placówki w elementy potrzebne do prowadzenia zajęć w okresie 01.07.2024-31.08.2026 r.

Grupę docelową stanowi: 115 dzieci w wieku 2,5-6 lat, w tym 2 dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego, 115 r/o dzieci, 13 pracowników zatrudnionych w placówce i placówka przedszkolna objęta wsparciem, położona przy ul Witkowska 6 we Wrześni (województwo wielkopolskie).

Zadania projektowe dotyczą:

-realizacja zajęć wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, wczesne diagnozowanie deficytów rozwojowych i potencjałów, zajęć specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz z zakresu preorientacji zawodowej, zajęć kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne,

-realizacja zajęć dla r/o dzieci z zakresu wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,

-podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników placówki, poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe,

-doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt, zabawki, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.

Rezultaty realizacji projektu:

-Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej(58K,57M)

-Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek oświaty objętych wsparciem(13K,0M)

-Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem(1K,1M)

-Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem(1PODMIOT)

-Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu(13K,0M)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 254 496,44 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 878 147,50 zł.

HARMONOGRAM PROJEKTU

- Zadanie 1 Zakup mebli, wyposażenia, sprzętu i pomocy do prowadzenia zajęć dodatkowych 01.07.2024-30.09.2024 r.

Planowane etapy realizacji Zadania 1:

1. Kwestie związane z wyłonieniem dostawców wyposażenia – 07.2024 r.

2. Zakupy wyposażenia – 07-09.2024 r.

3. Dopełnienie formalności związanych zakupem wyposażenia – 07-09.2024 r.

- Zadanie 2 Szkolenia, kursy, studia dla pracowników placówki 01.07.2024-31.08.2026 r.

Planowane etapy realizacji Zadania 2:

1.Rekrutacja-01.07-24.08.2024 r.

2.Wyłonienie wykonawców–07-08.2024 r.

3.Realizacja działań edukacyjnych –09.2024-08.2026 r.

- Zadanie 3 Zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych 01.07.2024-31.08.2026 r.

Planowane etapy realizacji Zadania 3:

1. Rekrutacja uczestników projektu – 01.07-24.08.2024 r.

2. Realizacja zajęć – 09.2024-08.2026 r.

 

MAPA DOJAZDU

Zobacz jak do nas trafić

SZYBKI KONTAKT

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

captcha
LOGO
Przedszkole Niepubliczne
Chatka Misia Uszatka

ul. Witkowska 6
62-300 Września

przedszkole@chatkamisiauszatka.pl
tel. 798 439 200
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CHATKA MISIA USZATKA

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl